Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811Sekcja koszykówki męskiej

Klub

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „1811″ Tarnów

33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 15

NIP: 873-25-43-684

REGON: 850504455

nr konta ING Bank Śląski S.A. : 97 1050 1562 1000 0012 0257 9197

Dane kontaktowe:

Tel. (14) 627 85 45

Kom. 604 164 289

e-mail: muks1811@poczta.fm

FB: http://www.facebook.com/Tarnowskibasket

Adres do korespondencji:

MUKS „1811″ Tarnów

ul. Szujskiego 15

33-100 Tarnów

Historia klubu:

Historia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „1811″ w Tarnowie rozpoczyna się w 1994 roku. Pomysłodawcą i założycielem był Krzysztof Kieroński. To właśnie z jego inicjatywy oraz członków komitetu założycielskiego na zebraniu założycielskim w dniu 20 września 1994 uchwalono statut Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie. Klub ten był pierwszym zrzeszającym uczniów, nauczycieli i rodziców, który zakładał objęcie zajęciami nadobowiązkowymi wychowania fizycznego ogół młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie. Decyzją Wojewody Tarnowskiego z dnia 26.09.1994r. wpisano pod numerem 128 do rejestrów stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków, stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie. Od momentu powstania klubu, głównym celem, było prowadzenie ciekawych zajęć, dostosowanych do możliwości ćwiczących. Starano się, aby sport stał się drogą kształtowania zdrowia, realizacją pasji, która pomaga wypoczywać, bawić się, przeżywać radość i cieszyć się z nabywania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności, a także, by tworzyć warunki dla szeroko pojętej integracji społeczności szkoły. Działalność klubu oprócz szkolenia młodzieży w sekcji piłki koszykowej, skupiła się na organizacji i promocji imprez sportowych dla dzieci i rodziców (turnieje, ligi szkolne i międzyszkolne, obozy sportowe). Solidna praca młodzieży, nauczycieli wsparta pomocą rodziców i sponsorów oraz współpracą z Wydziałem Edukacji i Sportu m. Tarnowa przyniosła szereg sukcesów organizacyjnych tj: Tarnowska Liga Mini koszykówki dziewcząt i chłopców, Międzypowiatowe Turnieje Mini koszykówki chłopców, Okolicznościowe Turnieje Koszykówki dziewcząt i chłopców, Szkolne Ligi – p. koszykowej dziewcząt i chłopców, Obozy sportowe za granicą (Słowacja) i w kraju Rok 1999 przyniósł reformę oświaty i powołał do życia gimnazja. Pojawiła się wówczas idea przekształcenia obecnego klubu tak, aby stworzyć uczniom nowe możliwości, rozwinąć ich zainteresowania i pasje, stworzyć ofertę edukacyjną na spędzanie wolnego czasu w nowej szkole. Pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia MUKS „1811″ Tarnów był Marek Niemczura – trener, nauczyciel wychowania fizycznego, pasjonat koszykówki, który wówczas prowadził drużynę koszykarek MKS Pałacu Młodzieży Tarnów. Zmianę nazwy oraz zmianę statutu klubu decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa wpisano pod numerem 5/uks do ewidencji klubów sportowych. To wydarzenie w znacznym stopniu pomogło nam w rozszerzeniu naszej działalności. Wpłynęło pozytywnie na współpracę z władzami szkół. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego Marka Niemczury, Pawła Bojdy i Beaty Świątkowskiej, rodziców Wojciecha Chwastowskiego, Sławomira Woźniaka oraz poparciu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 Anny Marchwicy, Dyrektora Gimnazjum nr 11 Marii Kmiecik MUKS stał się stowarzyszeniem środowiskowym, które obligatoryjnie zrzesza uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Utworzono sekcje koszykówki dziewcząt i chłopców, które świetnie promowały tą dyscyplinę sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Koszykarki i koszykarze naszego klubu osiągnęli wiele sukcesów w województwie i kraju. Obecnie kontynuujemy wcześniej rozpoczętą działalność. Będąc prężnym klubem możemy w pełni poświęcić się pracy z dziećmi i młodzieżą , którzy wybrali koszykówkę jako swoją formę aktywności i sposób spędzania wolnego czasu. Od wielu lat przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa realizujemy kolejne edycje projektu „Festiwal Koszykówki”. To kolejne działanie, które angażuje najmłodszych sportowców /dziewczęta i chłopców/ do uprawiania koszykówki. Realizujemy go w formie turniejów gier zabaw oraz rozgrywek Tarnowskiej Ligii Mini Koszykówki. Współpraca z tarnowskimi trenerami koszykówki zaowocowała wdrożeniem projektu pod nazwą „Bawmy się w koszykówkę”. Idea naszego klubu skierowana jest głównie do ludzi bardzo młodych, by jak najwcześniej otworzyć przed nimi nowe możliwości, rozwinąć zainteresowania i pasje, stworzyć sposób na spędzanie wolnego czasu. Chcemy aby dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności w formie zajęć i sportowej rywalizacji między sobą, która daje im niewyczerpane źródła radości i satysfakcji. Chcemy i tworzymy nasza sportową historię.

Wypis z ewidencji klubów


Statut klubu